Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 24/2021 od 01.07.2021.)


 • Odluka o završnom računu budžeta za 2020. godinu
 • Odluka o završnom računu budžeta za 2020. godinu
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata članu Gradskog veća Grada Prokuplja
 • Izmenjen Kadrovski plan Gradske uprave Grada Prokuplja za 2021. godinu
 • Odluka o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za realizaciju projekata vršenja komunalnih delatnosti održavanja čistoće na površinama javne namene, održavanja javnih zelenih površina, upravljanja pijacama i upravljanja javnim parkiralištima
 • Rešenje o davanju saglasnosti na aneks II Ugovora o poveravanju obavljanja komunalne delatnosti sakupljanja, prevoza i deponovanja čvrstog komunalnog otpada za Grad Prokuplje
 • Odluka o otuđenju bez naknade ostalog zemljišta iz javne svojine Grada Prokuplja
 • Odluka o predlogu Vlade Republike Srbije za donošenje Odluke o prenosu prava javne svojine na građevinskom zemljištu iz javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu Grada Prokuplja
 • Odluka o pristupanju pribavljanja nepokretnosti neposrednom pogodbom u javnu svojinu Grada Prokuplja
 • Odluka o izmeni Odluke o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji Grada Prokuplja
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o socijalnoj zaštiti Grada Prokuplja
 • Odluka o podizanju i održavanju ratnih memorijala na teritoriji Grada Prokuplja
 • Odluka o izradi programa razvoja sprta Grada Prokuplja za period 2022-2024. godine
 • Odluka o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu Grada Prokuplja
 • Rešenje o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanju potvrde o smrti na teritoriji Grada Prokuplja
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta JP za urbanizam i uređenje grada Prokuplja
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JP za urbanizam i uređenje grada Prokuplja za period 01.01.-31.03.2021. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP za urbanizam i uređenje grada Prokuplja koji je usaglašen sa Odlukom o izmeni Odluke o budžetu grada Prokuplja za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja subvencija grada Prokuplja JP za urbanizam i uređenje grada Prokuplja za 2021. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o poslovanju JP za urbanizam i uređenje grada Prokuplja za period od 01.01.2020-31.12.20210. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog izmenjenog kadrovskog plana Istorijskog arhiva "Toplice" Prokuplje
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija JKP "HAMMEUM" Prokuplje iz budžeta grada Prokuplja za 2021. godinu
 • Zaključak kojim se konstatuje upoznavanje sa peticijom udruženja "Zaštitimo reku Toplicu" i ovlašćuje gradonačelnik grada Prokuplja da preuzme sve radnje vezane za poštovanje ugovorenih odredbi od strane Porr Wernera&Webera
 • Rešenje o ispravci tehničke greške izmene i dopune Plana generalne regulacije Prokuplja
 • Rešenje o prestanku mandata vd. direktora JKP "HAMMEUM" Prokuplje
 • Rešenje o imenovanju vd. direktora JKP "HAMMEUM" Prokuplje
 • Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora JKP "HAMMEUM" Prokuplje
 • Rešenje o imenovanju članova UO i NO Sportskog centra Prokuplje
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova ŠO Tehničke škole "15. Maj" u Prokuplju
 • Rešenje o izmeni Rešenja o osnivanju Komisije za kadrovska i administrativna pitanja Skupštine grada

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex