Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 24 od 09.06.2020.)


  • Odluka o objavljivanju ukupnog broja birača za područje grada Prokuplja za izbor odbornika Skupštine grada Prokuplja raspisanih za 21. jun 2020. godine
  • Odluka o broju i obliku glasačkih listića za izbor odbornika Skupštine grada Prokuplja raspisanih za 21. jun 2020. godine
  • Odluka o nazivu i izgledu obrazaca za sprovođenje izbora za izbor odbornika Skupštine grada Prokuplja
  • Rešenje o utvrđivanju da je izborna lista dr Vojislav Šešelj - Srpska radikalna stranka Aleksandar Nikolić povučena

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex