Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 20/2022 od 10.05.2022.)


  • Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja službenih mobilnih telefona zaposlenih u posebnoj organizacionoj jedinici-kabinet gradonačelnika grada Prokuplja
  • Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja službenih mobilnih telefona zaposlenih u službi za internu reviziju grada Prokuplja

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex