Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 2 od 26.12.2018.)


  • KADROVSKI PLAN GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA ("Sl. list grada Prokuplja", br. 2/2018)
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA PROKUPLJA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Prokuplja", br. 2/2018)
  • ODLUKA O GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADA PROKUPLJA ("Sl. list grada Prokuplja", br. 2/2018)
  • ODLUKA O GRADSKOM VEĆU GRADA PROKUPLJA ("Sl. list grada Prokuplja", br. 2/2018)
  • ODLUKA O IZDAVANJU SLUŽBENOG LISTA GRADA PROKUPLJA I OBJAVLJIVANJU ODLUKA, DRUGIH PROPISA I AKATA ("Sl. list grada Prokuplja", br. 2/2018)
  • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Prokuplja", br. 2/2018)
  • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLJA ("Sl. list grada Prokuplja", br. 2/2018)
  • ODLUKA O ORGANIZACIJI GRADSKE UPRAVE GRADA PROKUPLJA ("Sl. list grada Prokuplja", br. 2/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA ("Sl. list grada Prokuplja", br. 2/2018)
  • POSLOVNIK SKUPŠTINE GRADA PROKUPLJA ("Sl. list grada Prokuplja", br. 2/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex