Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 18/2022 od 09.05.2022.)


  • Pravilnik o izmenama pravilnika o uslovima i načinu korišćenja službenih mobilnih telefona načelnika Gradske uprave i zamenika načelnika Gradske uprave grada Prokuplja

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex