Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 18 od 25.05.2020.)


  • PROGRAM REALIZACIJE SREDSTAVA ZA 2020. GODINU KOJA SU NAMENJENA ZA RAD TELA ZA KOORDINACIJU BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI GRADA PROKUPLJA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex