Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 18 od 27.06.2019.)


  • Odluka o deobi nepokretnosti
  • Rešenje o prestanku mandata vršiocu dužnosti direktora JP Direkcija za izgradnju, urbanizam i stambene poslove opštine Prokuplje
  • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP Direkcija za izgradnju, urbanizam i stambene poslove opštine Prokuplje
  • Rešenje o prestanku mandata vršiocu dužnosti direktora JP za urbanizam i uređenje opštine Prokuplje
  • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP za urbanizam i uređenje opštine Prokuplje
  • Zaključak o usvajanju Izveštaja Interesorne komisije

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex