Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 17/2022 od 19.04.2022.)


  • Rešenje o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije
  • Rešenje o imenovanju rukovodioca Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Prokuplja

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex