Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 14/2021 od 16.04.2021.)


  • Odluka o izmeni Odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2021. godinu
  • Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Prokuplja
  • Izmenjen Kadrovski plan Gradske uprave Grada Prokuplja za 2021. godinu
  • Rešenje o obrazovanju Saveta za bezbednost Grada Prokuplja
  • Operativni plan odbrane od poplava na vodama II reda na teritoriji grada Prokuplja
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Jedinstveni cenovnik komunalnih usluga JKP "HAMMEUM" Prokuplje
  • Rešenje o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu i poslovanju i Godišnjeg obračuna Istorijskog arhiva ''Toplice'' Prokuplje za 2020. godinu
  • Rešenje o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu i poslovanju i Godišnjeg obračuna Narodne biblioteke ''Rade Drainac'' Prokuplje za 2020. godinu
  • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju sa finansijskim izveštajem Kulturno-obrazovnog centra ''Toplica'' Prokuplje za 2020. godinu
  • Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Prokuplja za 2021. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex