Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 12/2022 od 21.03.2022.)


  • Odluka o izboru Projekata nevladinih organizacija i udruženja građana u Gradu Prokuplju i raspodeli sredstava
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Prokuplja, gradskom pravobranilaštvu grada Prokuplja i službi interne revizije grada Prokuplja

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex