Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 12 od 08.05.2019.)


  • Rešenje o otuđenju pokretnih stvari - vozila iz javne svojine Grada Prokuplja
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u JKP "HAMMEUM" Prokuplje

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex