Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 1 od 15.01.2020.)


  • Rešenje o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za grad Prokuplje za 2020. godinu
  • Mišljenje o saglasnosti sa Lokalnim akcionim planom zapošljavanja za grad Prokuplje za 2020. godinu
  • Lokalni akcioni plan zapošljavanja 2020. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex