Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Požarevca

(broj 7 od 02.08.2018.)


  • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 3/2015, 1/2017 i 7/2018)
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE GRADA POŽAREVCA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 8/2017 i 7/2018)
  • PLAN LOKACIJA KIOSKA NA JAVNIM POVRŠINAMA U GRADU POŽAREVCU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 7/2018)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KOORDINACIJU INSPEKCIJSKOG NADZORA NAD POSLOVIMA IZ IZVORNE NADLEŽNOSTI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 7/2016, 5/2017 i 7/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex