Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Požarevca

(broj 6 od 05.07.2017.)


 • LOKALNI AKCIONI PLAN ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE GRADA POŽAREVCA 2017-2020
 • ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽAREVCA
 • ODLUKA O KOMUNALNOM UREĐENJU
 • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE GRADA POŽAREVCA ZA 2015. GODINU
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU PROSTORA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA NA KOJEM NIJE DOZVOLJENO JAVNO OKUPLJANJE
 • ODLUKA O POVERAVANJU OBAVLJANJA POSLOVA UPRAVLJANJA JAVNIM I NEKATEGORISANIM PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA I ODREĐIVANJU UPRAVLJAČA JAVNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU U TRGOVINI, UGOSTITELJSTVU, TURIZMU, ZANATSTVU I DRUGIM USLUŽNIM DELATNOSTIMA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA
 • ODLUKA O TEHNIČKOM REGULISANJU SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU GRADA POŽAREVCA
 • ODLUKA O ULICAMA, OPŠTINSKIM I NEKATEGORISANIM PUTEVIMA
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" POŽAREVAC SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA
 • POSLOVNIK GRADSKE IZBORNE KOMISIJE U POŽAREVCU
 • POSLOVNIK SKUPŠTINE GRADA POŽAREVCA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex