Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Požarevca

(broj 3 od 02.02.2019.)


 • Odluka o uslovima i načinu realizacije programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period 2018-2020. godine, a u toku 2019. godine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Istorijskog arhiva Požarevac za 2019. godinu i Finansijski plan Istorijskog arhiva Požarevac za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji Program rada za 2019. godinu Narodne biblioteke "Ilija M. Petrović" Požarevac;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove Gradski ženski hor "Barili" Požarevac za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove "Sportski centar Požarevac" za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Fondacije Milenin dom - Galerija Milene Pavlović Barili Požarevac za 2019. godinu i Finansijski plan Fondacije Milenin dom - Galerija Milene Pavlović Barili Požarevac za 2019. godinu;
 • Predlozi akata iz oblasti izbora, postavljenja, imenovanja, razrešenja i prestanka mandata:
 • Rešenje o razrešenju dužnosti direktora Doma zdravlja Požarevac u Požarevcu;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Požarevac u Požarevcu;
 • Odluka o izmeni odluke o obrazovanju Komisije za planove;
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Požarevca
 • Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza korisnika budžetskih sredstava i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem, broj: 09-06-3/2019-3 od 11.1.2019. godine;
 • Plan lokacija za postavljanje privremenih objekata-bilborda na površinama javne namene u gradu Požarevcu, broj: 09-06-8/2019-5 od 18.1.2019. godine;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 09-06-3/2019-4 od 11. 1. 2019. godine;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 09-06-8/2019-33 od 18.1.2019. godine;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 09-06-11/2019-4 od 28.1.2019. godine;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 09-06-11/2019-5 od 28.1.2019. godine;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 09-06-11/2019-6 od 28.1.2019. godine;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 09-06-14/2019-1 od 1.2.2019. godine.
 • Odluka o dodeli mandata radi popune upražnjenog odborničkog mesta u Skupštini Grada Požarevca


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex