Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Požarevca

(broj 12 od 07.12.2018.)


  • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE SPORTSKI CENTAR POŽAREVAC U POŽAREVCU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 7/2015 - prečišćen tekst i 12/2018)
  • ODLUKA O OSNIVANJU SAVETA ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE U GRADU POŽAREVCU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 12/2018)
  • ODLUKA O SKIDANJU USEVA SA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJE SE KORISTI BEZ PRAVNOG OSNOVA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 12/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex