Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Požarevca

(broj 10 od 01.11.2018.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA POŽAREVCA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 15/2017, 4/2018 i 10/2018)
  • ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 10/2018)
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE GRADA POŽAREVCA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 8/2017, 7/2018 i 10/2018)
  • ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA NAKNADU ZA VANTELESNU OPLODNJU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 18/2013, 8/2015 i 10/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZAKUPA ZA POSLOVNI PROSTOR ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 17/2016, 3/2017, 10/2017 i 10/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZA POSTAVLJANJE MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 10/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRIHODA KOJI PRIPADAJU GRADU I GRADSKOJ OPŠTINI KOSTOLAC U 2018. GODINI ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 15/2017, 4/2018 i 10/2018)
  • STATUT GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 10/2018)
  • ZAKLJUČAK O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA IZBEGLIH, INTERNO RASELJENIH LICA I POVRATNIKA PO READMISIJI ZA PERIOD 2015-2018 ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 13/2014 i 10/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex