Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 9 od 04.03.2020.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za uređenje i održavanje sportskih terena i objekata "Mladost" Pančevo broj: 194/5 od 06.02.2020. godine o izmenama i dopunama cenovnika usluga broj:194/4 od 06.02.2020. godine
 • Odluka Broj: 194/5
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Urbanizam" Pančevo broj: 01-226/2020-3 od 28.02.2020. godine o izmeni odluke o visini cena usluga Javnog preduzeća "Urbanizam" Pančevo prema gradu Pančevo za 2020. godinu broj: 01-1057/2019-3 od 23.12.2019. godine
 • Odluka Broj: 01- 226/2020-3
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Higijena" Pančevo broj 4460-67-7 od 11.02.2020. godine o pristanku upisa založnog prava nad pokretnim stvarima javnog komunalnog preduzeća "Higijena" Pančevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Starčevac" Starčevo broj 05/2020 od 10.02.2020 godine o usvajanju izveštaja o proceni vrednosti imovine i kapitala JKP "Starčevac" Starčevo na dan 31. decembar 2018. godine dok. broj:01-266/1-2019 od 31.12.2019.godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Starčevac" Starčevo broj: 04/2020 od 30.01.2020. godine kojom je usvojen cenovnik komunalnih usluga JKP "Starčevac" Starčevo broj: 12/2020 od 30.01.2020. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kačarevo" Kačarevo broj 02/2020 od 06.02.2020. godine o usvajanju izveštaja o proceni vrednosti imovine i kapitala JKP "Kačarevo" Kačarevo na dan 31. decembar 2018. godine dok. broj: 01-272/1-2019 od 31.12.2019. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Vod-Kom" Jabuka od 13.02.2020. godine broj 30/2020 od 19.02.2020. godine o usvajanju izveštaja o proceni vrednosti imovine i kapitala JKP "Vod-Kom" Jabuka na dan 31. decembar 2018. godine dok. broj: 01-271/1-2019 od 31.12.2019. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Omoljica" Omoljica broj: 03/2020 od 31.01.2020. godine o usvajanju izveštaja o proceni vrednosti imovine i kapitala JKP "Omoljica" Omoljica na dan 31. decembar 2018. godine dok. broj: 01-267/1-2019 od 31.12.2019. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kombrest" Banatski Brestovac broj: 25/20 od 11.02.2020. godine o usvajanju izveštaja o proceni vrednosti imovine i kapitala JKP "Kombrest" Banatski Brestovac na dan 31. decembar 2018. godine dok. broj:01-265/1-2019 od 31.12.2019. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "BNS" Banatsko Novo Selo broj:05/20 od 06.02.2020. godine o usvajanju izveštaja o proceni vrednosti imovine i kapitala JKP "BNS" Banatsko Novo Selo na dan 31. decembar 2018. godine dok. broj:01-270/1-2019 od 31.12.2019. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Dolovi" Dolovo broj: 16 od 11.02.2020. godine o usvajanju izveštaja o proceni vrednosti imovine i kapitala JKP "Dolovi" Dolovo na dan 31. decembar 2018. godine dok. broj: 01-273/1-2019 od 31.12.2019. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Vod-Kom" Jabuka broj: 1/2020 od 03.02.2020. godine kojom je usvojen cenovnik komunalnih usluga JKP "Vod-Kom" Jabuka od 30.01.2020. godine
 • Odluka Broj: 1/2020
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Kombrest" Banatski Brestovac broj: 13/20 od 27.01.2020. godine kojom je usvojen cenovnik usluga JKP "Kombrest" Banatski Brestovac
 • Odluka Broj: 13/20
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Dolovi" Dolovo od 20.01.2020. godine kojom je usvojen cenovnik komunalnih usluga JKP "Dolovi" Dolovo
 • Odluka NO
 • Rešenje o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Glogonj" Glogonj broj: 24/2020 od 27.01.2020. godine kojom je usvojen Cenovnik komunalnih usluga JKP "Glogonj" Glogonj
 • Odluka Broj: 24/2020
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Omoljica" Omoljica broj: 02/2020 od 31.01.2020. godine kojom je usvojen cenovnik komunalnih usluga JKP "Omoljica" Omoljica broj: 20/1/2020 od 31.01.2020. godine
 • Odluka Broj: 20/1/2020
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "BNS" Banatsko novo selo od 06.02.2020. godine kojom je usvojen cenovnik komunalnih usluga JKP "BNS" Banatsko Novo Selo broj:06/20 od 06.02.2020. godine
 • Odluka Broj: 06/20
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Gradska stambena agencija" Pančevo broj:1778 od 24.12.2019. godine u vezi sa vršenjem naplate troškova redovne kontrole protivpožarnih aparata i hidrantske mreže


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex