Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 9 od 05.04.2019.)


 • Odluka o Zaštiti prirodnog dobra "Pančevačke ade"
 • Odluka o utvrđivanju načina i uslova za otuđenje stanova u javnoj svojini grada Pančeva radi trajnog rešavanja stambenih potreba izbeglica
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji grada Pančeva
 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o postavljanju manjih montažnih, pokretnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene
 • Odluka o sprovođenju javnih konkursa za imenovanje direktora Javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo
 • Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća "Higijena" Pančevo
 • Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća "Grejanje" Pančevo
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo
 • Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća "Gradska stambena agencija" Pančevo
 • Odluka o prestanku važenja Odluke o radu Interresorne komisije grada Pančeva
 • Zaključak o pristupanju izradi Strategije razvoja socijalne zaštite grada Pančeva 2020-2027. godine
 • Zaključak o pristupanju izradi Strategije brige o mladima grada Pančeva 2019-2023. godine
 • Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta katastarske parcele br. 383 KO Omoljica neposrednom pogodbom
 • Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta katastarske parcele broj 9416/32 K.O. Pančevo
 • Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta katastarske parcele broj 9416/33 K.O. Pančevo
 • Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta katastarske parcele broj 9416/35 K.O. Pančevo
 • Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta katastarske parcele broj 9416/36 K.O. Pančevo
 • Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta katastarske parcele broj 9416/37 K.O. Pančevo
 • Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta katastarske parcele broj 9416/38 K.O. Pančevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Pančevo od 20.03.2019. godine
 • Rešenje o razrešenju i izboru člana Saveta za budžet i finansije Skupštine grada Pančeva
 • Rešenje o razrešenju i izboru člana Saveta za zaštitu životne sredine Skupštine grada Pančeva
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Aksentije Maksimović" Dolovo
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Žarko Zrenjanin" Kačarevo
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove "Dečja radost" Pančevo
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komiteta za bezbednost saobraćaja
 • Odluka o izmenama i dopunama Statuta Predškolske ustanove "Dečja radost" Pančevo


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex