Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 8 od 04.03.2020.)


  • Odluka o usklađivanju Odluke o osnivanju javnog komunalnog preduzeća "Vod-kom" Jabuka sa zakonom o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 15/16 i 88/19)
  • Odluka o usklađivanju Odluke o osnivanju javnog komunalnog preduzeća "Starčevac" Starčevo sa zakonom o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 15/16 i 88/19)
  • Odluka o usklađivanju Odluke o osnivanju javnog komunalnog preduzeća "Omoljica" Omoljica sa zakonom o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 15/16 i 88/19)
  • Odluka o usklađivanju Odluke o osnivanju javnog komunalnog preduzeća "Kombrest" Banatski Brestovac sa zakonom o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 15/16 i 88/19)
  • Odluka o usklađivanju Odluke o osnivanju javnog komunalnog preduzeća "Dolovi" Dolovo sa zakonom o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 15/16 i 88/19)
  • Odluka o usklađivanju Odluke o osnivanju javnog komunalnog preduzeća "BNS" Banatsko Novo Selo sa zakonom o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 15/16 i 88/19)
  • Odluka o usklađivanju Odluke o osnivanju javnog komunalnog preduzeća "Glogonj" Glogonj sa zakonom o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 15/16 i 88/19)
  • Odluka o usklađivanju Odluke o osnivanju javnog komunalnog preduzeća "Kačarevo" Kačarevo sa zakonom o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 15/16 i 88/19)
  • Zaključak BROJ: II-04-06-3/2020-2
  • Godišnji izveštaj o aktivnostima lokalnog Ombudsmana grada Pančeva za 2019. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex