Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 44 od 30.07.2020.)


  • ODLUKA O IZMENI POSLOVNIKA GRADSKOG VEĆA GRADA PANČEVA
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O SKIDANJU USEVA SA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJE SE NALAZI NA TERITORIJI GRADA PANČEVA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex