Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 43 od 29.07.2020.)


  • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJEM UREĐENJU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U GRADSKOJ UPRAVI, GRADSKOJ SLUŽBI ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU, SLUŽBI INTERNE REVIZIJE GRADA PANČEVA, GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU I STRUČNOJ SLUŽBI LOKALNOG OMBUDSMANA GRADA PANČEVA
  • PRAVILNIK O ISPITIVANJU POGODNOSTI TAKSI VOZILA ZA OBAVLJANJE TAKSI PREVOZA
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA SPROVOĐENJE MERA ZAŠTITE OD POŽARA STRNIH I DRUGIH POLJOPRIVREDNIH USEVA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ZA 2020/2021. GODINU
  • REŠENJE O RAZREŠENJU POMOĆNIKA GRADONAČELNIKA GRADA PANČEVA ZA OBLAST JAVNIH NABAVKI
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DAVANJA U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
  • ISPRAVKA TEHNIČKE GREŠKE


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex