Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 4 od 20.02.2019.)


  • Rešenje o obrazovanju Radne grupe za stvaranje uslova da Javna komunalna preduzeća grada Pančeva preuzmu prava i obaveze javnih komunalnih preduzeća naseljenih mesta grada Pančeva
  • Rešenje o obrazovanju Radne grupe za procenu dodele subvencija javnim preduzećima iz budžeta grada Pančeva
  • Pravilnik o radu Interresorne komisije za procenu potreba deteta, učenika i odraslog za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom za teritoriju grada Pančeva
  • Lokalni akcioni plan za zapošljavanje grada Pančeva za 2019. godinu
  • Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Pančeva za 2019. godinu
  • Predmet: Ispravka tehničke greške Cenovnika JKP "Zelenilo" Pančevo


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex