Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 36 od 28.12.2017.)


  • ODLUKA O NAČINU I USLOVIMA POD KOJIMA ODREĐENE KATEGORIJE GRAĐANA SA TERITORIJE GRADA PANČEVA OSTVARUJU PRAVO NA POVLAŠĆEN PREVOZ ("Sl. list grada Pančeva", br. 36/2017)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE IZRADE I DISTRIBUCIJE GODIŠNJE KARTE ZA POVLAŠĆENE KATEGORIJE GRAĐANA SA TERITORIJE GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 36/2017)
  • PLAN LINIJA JAVNOG GRADSKOG LINIJSKOG PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 36/2017)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU PRIVREDNOG SAVETA GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 20/2016 i 36/2017)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex