Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 35 od 25.11.2019.)


  • Odluka o davanju saglasnosti na konačan nacrt javnog ugovora za dodelu koncesije za javnu uslugu poveravanja obavljanja delatnosti domaćeg linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Pančeva i izgradnja nove autobuske stanice
  • Javni ugovor za dodelu koncesije za javnu uslugu poveravanja obavljanja delatnosti domaćeg linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Pančeva i izgradnja nove autobuske stanice
  • Odluka o dodeli nagrade grada Pančeva "Policajac meseca"
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Javnog komunalnog preduzeća "Zelenilo" Pančevo od 15.11.2019. godine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex