Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 35 od 29.12.2018.)


  • KADROVSKI PLAN GRADSKE UPRAVE, GRADSKE SLUŽBE ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU, SLUŽBE INTERNE REVIZIJE GRADA PANČEVA, GRADSKOG PRAVOBRANILAŠTVA I STRUČNE SLUŽBE ZAŠTITNIKA GRAĐANA GRADA PANČEVA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 35/2018)
  • PROGRAM OTUĐENJA I DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 35/2018)
  • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA GRADA PANČEVA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 35/2018)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENE USLUGA "SLUŽBENOG LISTA GRADA PANČEVA" ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 35/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex