Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 33 od 19.05.2020.)


 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine grada Pančeva
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Pančeva
 • Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije za područje Severne industrijsko-poslovno-proizvodne zone 2 u Pančevu
 • Odluka o davanju na korišćenje Javno komunalnom preduzeću za uređenje i održavanje sportskih terena i objekata "Mladost" Pančevo nepokretnosti na k.p.br. 6623/31 K.O. Pančevo, ln br.14057 u javnoj svojini grada Pančeva
 • Odluka o prenosu akcija u Privrednom društvu HIP Petrohemija AD Pančevo sa grada Pančevo na Republiku Srbiju bez naknade
 • Zaključak
 • Zaključak
 • Zaključak
 • Zaključak
 • Zaključak
 • Zaključak
 • Zaključak
 • Zaključak
 • Zaključak
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluke nadzornih odbora Javnih komunalnih preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Pančevo, "Grejanje" Pančevo i "Higijena" Pančevo u vezi sa prenosom akcija koje poseduju u HIP Petrohemija A.D. Pančevo na Republiku Srbiju bez naknade
 • Odluka Broj: 10/1070-36
 • Odluka o prenosu akcija u privrednom društvu HIP "Petrohemija" A.D Pančevo sa JKP "Grejanje" Pančevo na Republiku Srbiju
 • Odluka Broj: 4460-70-1
 • Rešenje o stavljanju van snage Rešenja o davanju u zakup građevinskog zemljišta katastarske parcele broj 9416/40 K.O. Pančevo neposrednom pogodbom
 • Rešenje o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta katastarske parcele broj 9416/48 K.O. Pančevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju osnovnog kapitala privrednog društva "Pantransport" DOO Pančevo
 • Odluka o povećanju osnovnog kapitala
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoskih kuća i dodelu paketa pomoći u okviru regionalnog stambenog programa, potprojekat 9 seoske kuće RHP-W9-VHG/COMP4-DG-2019 i imenovanju službenika odgovornog za kontrolu kvaliteta


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex