Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 33 od 27.12.2017.)


  • KADROVSKI PLAN GRADSKE UPRAVE, GRADSKE SLUŽBE ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU, SLUŽBE INTERNE REVIZIJE GRADA PANČEVA, GRADSKOG PRAVOBRANILAŠTVA I STRUČNE SLUŽBE ZAŠTITNIKA GRAĐANA GRADA PANČEVA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 33/2017)
  • ODLUKA O GRADSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Pančeva", br. 16/2008, 26/2009, 25/2010, 38/2012, 24/2013, 29/2014, 14/2015, 38/2015, 38/2016 i 33/2017)
  • PRAVILNIK O ISPITIVANJU POGODNOSTI TAKSI VOZILA ZA OBAVLJANJE TAKSI PREVOZA ("Sl. list grada Pančeva", br. 33/2017)
  • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA PANČEVA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 1/2017, 22/2017 i 33/2017)
  • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA GRADA PANČEVA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 33/2017)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENE USLUGA "SLUŽBENOG LISTA GRADA PANČEVA" ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 33/2017)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex