Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 3 od 28.01.2020.)


 • Odluka o davanju saglasnosti na konačan nacrt javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu za vršenje usluga rekonstrukcije i modernizacije sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije sa LED tehnologijom na teritoriji grada Pančeva, broj XI-13-404-244/2019
 • Ugovor o javno-privatnom partnerstvu za vršenje usluga rekonstrukcije i modernizacije sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije sa LED tehnologijom na teritoriji grada Pančeva
 • Odluka o izmeni Odluke o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Odluka o otpisu duga "Društvu za održavanje zgrada "D.O.O. Beograd sa stanjem na dan 31.12.2017. godine po osnovu ustupljenog javnog prihoda - pripadajućeg dela poreza na zarade kao prihoda grada Pančeva
 • Rešenje o prestanku mandata vršioca dužnosti direktora Doma omladine Pančevo
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma omladine Pančevo
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Pančevu
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Pančevu
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Urbanizam" Pančevo
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Urbanizam" Pančevo
 • Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa prava na sufinansiranje troškova za vantelesnu oplodnju za 2020. godinu
 • Odluka o dodeli nagrade grada Pančeva "Policajac meseca"


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex