Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 3 od 07.02.2019.)


  • Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje grada Pančeva
  • Rešenje o davanju u zakup građevinskog zemljišta katastarske parcele broj 9416/40 K.O. Pančevo neposrednom pogodbom
  • Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta katastarske parcele broj 4973/5 KO Pančevo
  • Rešenje o prestanku funkcije člana Gradskog veća grada Pančeva
  • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika Zaštitnika građana grada Pančeva
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Zelenilo" Pančevo broj: 92-2240/58-2 od 26.12.2018. godine kojom su usvojeni cenovnici za RJ "Pijace", RJ "Gradsko zelenilo" i RJ "Groblja"
  • Odluka broj: 92-2240/58-2
  • Cenovnik JKP "Zelenilo" Pančevo


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex