Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 29 od 13.09.2019.)


 • Odluka o utvrđivanju Projekta za izgradnju kompleksa filmskog studija od posebnog značaja za grad Pančevo
 • Odluka o usvajanju Projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za finansiranje, izgradnju i održavanje lokalne putne infrastrukture na teritoriji grada Pančeva sa javnim plaćanjem
 • Odluka o konverziji duga na dan 09.05.2019. godine Privrednog društva "Simpo" A.D. Vranje po osnovu izvornih i ustupljenih javnih prihoda kao prihoda grada Pančeva u trajni ulog u kapitalu Akcionarskog društva u skladu sa pravosnažnim rešenjem privrednog suda Leskovac o UPPR posl. br. 10. st. 8/2018 i zaključkom Vlade Republike Srbije 05 broj: 023-4235/2019-3 od 09.05.2019. godine
 • Odluka o prihvatanju teksta Ugovora o davanju na korišćenje, bez naknade, dela objekta (I sprat) i dve garaže u ulici Žarka Zrenjanina br. 17 u Pančevu
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za prevoz putnika "Autotransport - Pančevo" Pančevo broj: 1/2019-103-282 od 13.06.2019. godine
 • Odluka BROJ: 1/2019-103-282
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o pokriću gubitka po godišnjem računu za 2018. godinu Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Kombrest" Banatski Brestovac broj: 122/19 od 28.06.2019. godine
 • Odluka o pokriću gubitka po godišnjem računu za 2018. godinu JKP "KOMBREST" Banatski Brestovac
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2018. godinu Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Vod- Kom" Jabuka broj: 6.5/2019 od 15.07.2019. godine
 • Odluka o raspodeli dobiti za 2018 godinu JKP "Vod-Kom" Jabuka
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Gradska stambena agencija" Pančevo broj: 880 od 19.07.2019. godine
 • Odluka o raspodeli dobiti JP "GSA" Pančevo
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o pokriću gubitka po godišnjem finansijskom izveštaju za 2018. godinu Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Omoljica" Omoljica broj: 06/2019 od 26.06.2019. godine
 • Odluka o pokriću gubitka po godišnjem finansijskom izveštaju za 2018. godinu JKP "Omoljica" Omoljica
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o pokriću gubitka po godišnjem finansijskom izveštaju za 2018. godinu Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Starčevac" Starčevo broj: 08/2019 od 02.07.2019. godine
 • Odluka o pokriću gubitka po godišnjem finansijskom izveštaju za 2018. godinu JKP,, Starčevac" Starčevo
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2018. godinu Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Dolovi" Dolovo broj: 54-2 od 22.04.2019. godine
 • Odluka o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2018. godinu JKP "Dolovi" iz Dolova
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2018. godinu Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "BNS" Banatsko Novo Selo od 25.06.2019. godine
 • Odluka o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2018. godinu za JKP "BNS" Banatsko Novo Selo
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Kačarevo" Kačarevo od 29.03.2019. godine
 • Odluka o neto gubitku preduzeća za 2018. godinu JKP "Kačarevo" Kačarevo
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za pribavljanje i otuđenje poslovnog prostora u javnoj svojini Grada Pančeva
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Gradskog veća Grada Pančeva
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Gradskog veća Grada Pančeva
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Pančeva
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća "Dolovi" Dolovo
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma kulture "Bratstvo- Jedinstvo" Kačarevo
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Doma kulture "Bratstvo-edinstvo" Kačarevo
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma Kulture "Kočo Racin" Jabuka
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Doma kulture "Kočo Racin" Jabuka
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Dolovi" Dolovo
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Istorijskog arhiva u Pančevu
 • Rešenje o imenovanju direktora Istorijskog arhiva u Pančevu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex