Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 29 od 14.11.2018.)


 • INTERNI PLAN ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE U JAVNIM NABAVKAMA ("Sl. list grada Pančeva", br. 29/2018)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IZVOĐENJE RADOVA NA NEPOKRETNOSTIMA SA PRAVOM SVOJINE U KORIST GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 29/2018)
 • ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 24/2014, 4/2016, 9/2017, 24/2017 i 29/2018)
 • ODLUKA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 24/2017 i 29/2018 - dr. odluke)
 • ODLUKA O MREŽI JAVNIH OSNOVNIH ŠKOLA SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 29/2018)
 • ODLUKA O NAČINU, POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA KONSTITUISANJE PRAVA SLUŽBENOSTI NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U JAVNOJ SVOJINI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 29/2018)
 • ODLUKA O PROSEČNIM CENAMA METRA KVADRATNOG NEPOKRETNOSTI NA OSNOVU KOJIH JE ZA 2018. GODINU UTVRĐENA OSNOVICA ZA POREZ NA IMOVINU U NAJOPREMLJENIJOJ ZONI ZA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI NE VODE POSLOVNE KNJIGE I O KOEFICIJENTIMA ZA ZONE ("Sl. list grada Pančeva", br. 29/2018)
 • ODLUKA O PROSEČNIM CENAMA METRA KVADRATNOG ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI PO ZONAMA U PERIODU JANUAR-SEPTEMBAR 2018. GODINE ("Sl. list grada Pančeva", br. 29/2018)
 • ODLUKA O RASPOLAGANJU STANOVIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA PANČEVA PO USLOVIMA NEPROFITNOG ZAKUPA ("Sl. list grada Pančeva", br. 29/2018)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Pančeva", br. 19/2017, 1/2018, 18/2018 i 29/2018)
 • PROGRAM OTUĐENJA I DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 1/2018, 12/2018 i 29/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex