Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 23 od 30.07.2019.)


  • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskoj službi za budžetsku inspekciju, Službi interne revizije grada Pančeva, Gradskom pravobranilaštvu i Stručnoj službi zaštitnika građana grada Pančeva
  • Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za obavljanje taksi prevoza
  • Rešenje o prestanku rada na položaju zamenika načelnika Gradske uprave grada Pančeva
  • Rešenje o izboru i postavljenju na položaj načelnika Gradske uprave grada Pančeva
  • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Radne grupe za sprovođenje Odluke o skidanju useva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje se nalazi na teritoriji grada Pančeva
  • Ispravka tehničke greške u Odluci o izmenama odluke o budžetu grada Pančeva za 2019. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex