Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 23 od 03.10.2018.)


 • ODLUKA O DIMNIČARSKIM USLUGAMA ("Sl. list grada Pančeva", br. 23/2018)
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU ČISTOĆE I UPRAVLJANJU OTPADOM ("Sl. list grada Pančeva", br. 6/2014, 38/2016, 29/2017 i 23/2018)
 • ODLUKA O ODVOĐENJU I PREČIŠĆAVANJU OTPADNIH I ATMOSFERSKIH VODA ("Sl. list grada Pančeva", br. 23/2018)
 • ODLUKA O PIJACAMA ("Sl. list grada Pančeva", br. 23/2018)
 • ODLUKA O POGREBNIM DELATNOSTIMA ("Sl. list grada Pančeva", br. 23/2018)
 • ODLUKA O PRAVCU PRUŽANJA DRŽAVNIH PUTEVA KOJI PROLAZE KROZ NASELJA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 23/2018)
 • ODLUKA O PRERADI I DISTRIBUCIJI VODE ("Sl. list grada Pančeva", br. 23/2018)
 • ODLUKA O SAHRANJIVANJU I GROBLJIMA ("Sl. list grada Pančeva", br. 23/2018)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU SNABDEVANJA TOPLOTNOM ENERGIJOM KUPACA NA PODRUČJU GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 19/2015, 26/2015, 38/2016 i 23/2018)
 • ODLUKA O ZELENIM POVRŠINAMA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 23/2018)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, POSTUPKU I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA KORIŠĆENJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE I MATERIJALNU PODRŠKU ("Sl. list grada Pančeva", br. 5/2016 i 23/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PREVOZ PUTNIKA "AUTOTRANSPORT - PANČEVO" SA PO PANČEVO BROJ: 1/2018-89-249 OD 15.08.2018. GODINE O UTVRĐIVANJU CENA KARATA U ZONI 1, ZONI 2 I ZONI 3 ("Sl. list grada Pančeva", br. 23/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PREVOZ PUTNIKA "AUTOTRANSPORT - PANČEVO" SA PO PANČEVO O USVAJANJU CENOVNIKA USLUGA AUTOBUSKE STANICE PANČEVO BROJ 1/2018-89-247 OD 15.08.2018. GODINE ("Sl. list grada Pančeva", br. 23/2018)
 • REŠENJE O O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PREVOZ PUTNIKA "AUTOTRANSPORT - PANČEVO" SA PO PANČEVO BROJ: 1/2018-89-248 OD 15.08.2018. GODINE O USVAJANJU CENOVNIKA PREVOZA PUTNIKA ZA MESEČNE PRETPLATNE KARTE SA POPUSTOM U ZONI 1 ZA UČENIKE I ZONI 2 I 3 ZA UČENIKE I STUDENTE SA MESTOM PREBIVALIŠTA ODNOSNO BORAVKA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 23/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex