Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 19 od 31.08.2017.)


  • ODLUKA O DAVANJU NA KORIŠĆENJE ZEMLJIŠTA ZA PRIVREMENO POSTAVLJANJE MONTAŽNIH GARAŽA
  • ODLUKA O NEKATEGORISANIM PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA
  • ODLUKA O OPŠTINSKIM PUTEVIMA I ULICAMA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA
  • ODLUKA O UREĐENJU SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA
  • ODLUKA O USKLAĐIVANJU ODLUKE O ZADRŽAVANJU PRAVA I OBAVEZA OSNIVAČA NAD JAVNIM PREDUZEĆEM "URBANIZAM" PANČEVO KOJE JE NASTALO SPAJANJEM JP "URBANIZAM" PANČEVO, DRUŠTVENOG FONDA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I PUTEVA OPŠTINE PANČEVO I JP "STAN" PANČEVO SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("SL. GLASNIK RS" BR. 15/16)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex