Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 18 od 21.03.2020.)


 • Rešenje o obrazovanju Komisije za utvrđivanje bezbednosti dečjih igrališta
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj biblioteci Pančevo
 • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj biblioteci Pančevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mesta JKP "Higijena" Pančevo od 11.03.2020. godine
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za dodelu pomoći izbeglicama za kupovinu seoskih kuća
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za prikupljanje pismenih ponuda za zaduživanje grada Pančeva na finansijskom tržištu putem kredita
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Kačarevo" Kačarevo broj 04/2020 od 30.01.2020. godine kojom je usvojen cenovnik komunalnih usluga JKP "Kačarevo" Kačarevo broj 05/2020 od 30.01.2020. godine
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Domu omladine Pančevo
 • Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Domu omladine Pančevo
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskoj službi za budžetsku inspekciju, Službi interne revizije grada Pančeva, Gradskom pravobranilaštvu i stručnoj Službi lokalnog Ombudsmana grada Pančeva
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Saveta za zapošljavanje grada Pančeva
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za vrednovanje projekata u oblasti zaštite životne sredine
 • Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Pančeva za 2020. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex