Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 18 od 29.06.2018.)


  • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Pančeva", br. 2/2014 - prečišćen tekst, 6/2014, 29/2014, 4/2015, 38/2015, 38/2015 - ispr., 14/2016, 32/2016, 38/2016, 2/2017, 24/2017, 29/2017 i 18/2018)
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU SPRATNOSTI OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA U POSTUPKU OZAKONJENJA OBJEKATA ("Sl. list grada Pančeva", br. 38/2015 i 18/2018)
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU TROŠKOVA ZA OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Pančeva", br. 29/2017, 1/2018, 2/2018 - ispr., 10/2018 - ispr. i 18/2018)
  • ODLUKA O POSTAVLJANJU MANJIH MONTAŽNIH, POKRETNIH I DRUGIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE ("Sl. list grada Pančeva", br. 4/2018, 7/2018, 14/2018 - ispr. i 18/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Pančeva", br. 19/2017, 1/2018 i 18/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "HIGIJENA" PANČEVO KOJOM JE DATA SAGLASNOST RJ "PARKING SERVIS" DA OMOGUĆI KORISNICIMA ZONSKOG SISTEMA PARKIRANJA PLAĆANJE DNEVNE KARTE PO 50% NIŽOJ CENI OD OSNOVNE CENE KARTE BROJ: 4460-18-5 OD 24.04.2018. GODINE ("Sl. list grada Pančeva", br. 18/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "HIGIJENA" PANČEVO O USVAJANJU CENOVNIKA ZA USLUGE PARKIRANJA NA POSEBNIM PARKIRALIŠTIMA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA BROJ: 5180/121-1 OD 13.09.2017. GODINE ("Sl. list grada Pančeva", br. 24/2017 i 18/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" PANČEVO O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE CENE VODE ZA SVE KATEGORIJE POTROŠAČA I OTPADNE VODE ZA SVE KATEGORIJE POTROŠAČA BROJ 5-1/7 T.3 OD 16.04.2018. GODINE ("Sl. list grada Pančeva", br. 18/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex