Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 17 od 12.07.2019.)


 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli neraspoređene dobiti po finansijskom izveštaju za 2018. godinu Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Zelenilo" Pančevo broj: 92-2240/18-10 od 03.07.2019. godine
 • Odluka o raspodeli neraspoređene dobiti po finansijskom izveštaju za 2018. godinu
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Higijena" Pančevo broj: 4460-52-3 od 04.06.2019. godine
 • Odluka Broj: II-04-06-3/2019-4
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Pančevo broj: 5-1/20t.4 od 17.06.2019. godine
 • Odluka Broj: 5-1/20 t.4
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Urbanizam" Pančevo broj: 01-530/2019-6 od 17.06.2019. godine
 • Odluka Broj: 01-530/2019
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2018. godinu Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Glogonj" Glogonj broj: 90-1/2019 od 29.05.2019. godine
 • Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Glogonj" Glogonj broj 102/2019 od 24.05.2019. godine o usvajanju cenovnika komunalnih usluga JKP "Glogonj" iz Glogonja
 • Odluka Broj: 102/2019
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Grejanje" Pančevo o utvrđivanju cene grejanja i sanitarne tople vode broj 10/1070-22 od 14.06.2019. godine
 • Odluka o utvrđivanju cene grejanja i sanitarne tople vode
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Higijena" Pančevo broj 4460-50-2 od 15.05.2019. godine o pristanku upisa založnog prava nad pokretnim stvarima Javnog komunalnog preduzeća "Higijena" Pančevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Higijena" Pančevo broj 4460/49-1 od 09.05.2019. godine o dopuni cenovnika za usluge parkiranja na posebnim parkiralištima na teritoriji grada Pančeva
 • Odluka o dopuni cenovnika za usluge parkiranja na posebnim parkiralištima na teritoriji grada Pančeva
 • Rešenje o prestanku funkcije člana gradskog veća grada Pančeva
 • Rešenje o izboru člana gradskog veća grada Pančeva
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Higijena" Pančevo
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Higijena" Pančevo
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Grejanje" Pančevo
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Grejanje" Pančevo
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Gradska stambena agencija" Pančevo
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Gradska stambena agencija" Pančevo
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora turističke organizacije grada Pančeva
 • Rešenje o imenovanju direktora turističke organizacije grada Pančeva
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Doma kulture "4. oktobar" Banatski Brestovac
 • Rešenje o imenovanju direktora Doma kulture "4. oktobar" Banatski Brestovac
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Doma kulture "Žarko Zrenjanin" Ivanovo
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma kulture "Žarko Zrenjanin" Ivanovo
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Doma kulture "3. oktobar" Banatsko Novo Selo
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma kulture "3. oktobar" Banatsko Novo Selo
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Doma kulture "25. maj" Dolovo
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma kulture "25. maj" Dolovo
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Doma kulture "Vuk Karadžić" Omoljica
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma kulture "Vuk Karadžić" Omoljica
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju članova Upravnog odbora regionalnog centra za talente "Mihajlo Pupin" Pančevo
 • Rešenje o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole "Olga Petrov" Banatski Brestovac
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata članovima školskog odbora "Olga Petrov" Banatski Brestovac
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora škole za osnovno i srednje obrazovanje "Mara Mandić" Pančevo
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora Mašinske škole "Pančevo" Pančevo
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova školskog odbora Elektrotehničke škole "Nikola Tesla" Pančevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena "Pančevo"
 • Godišnji izveštaj o aktivnostima Zaštitnika građana grada Pančeva za 2018. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex