Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 15 od 18.03.2020.)


 • Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju javnog komunalnog preduzeća za prevoz putnika "Autotransport - Pančevo" Pančevo sa Zakonom o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 15/16)
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za prevoz putnika "Autotransport-Pančevo" sa PO Pančevo broj i/2020-118-301 od 17.03.2020. godine
 • Ugovor o statusnoj promeni
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za prevoz putnika "Autotransport-Pančevo" sa PO Pančevo broj I/2020-118-302 od 17.03.2020. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu Statuta Javnog komunalnog preduzeća za prevoz putnika "Autotransport-Pančevo" sa PO Pančevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju osnovnog kapitala Privrednog društva "Pantransport" doo Pančevo
 • Odluka o povećanju osnovnog kapitala
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku kojom se odobrava sprovođenje postupka statusne promene izdvajanje uz pripajanje
 • Odluka kojom se odobrava sprovođenje postupka Statusne promene izdvajanje uz pripajanje
 • Ugovor o statusnoj promeni
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Ugovora o osnivanju privrednog društva "Pantransport" DOO Pančevo
 • Odluka o izmenama Ugovora o osnivanju privrednog društva "Pantransport" DOO Pančevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti da se ne sačinjavaju vanredni finansijski izveštaji i izveštaj revizora o izvršenoj reviziji Statusne promene
 • Saglasnost da se ne sačinjavaju vanredni finansijski izveštaji i izveštaj revizora o izvršenoj reviziji Statusne promene
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za područje severne industrijsko-poslovno-proizvodne zone 2 u Pančevu na životnu sredinu
 • Odluka o pristupanju izradi Strateške procene uticaja plana detaljne regulacije za izgradnju infrastrukturnog kompleksa za obnovljive izvore energije na području katastarske opštine Banatsko Novo Selo na teritoriji grada Pančeva na životnu sredinu
 • Ispravka tehničke greške


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex