Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 13 od 27.06.2019.)


  • Rešenje o obrazovanju Komisije za procenu štete od elementarnih nepogoda nastalih u toku 2019. godine u poljoprivredi na teritoriji grada Pančeva
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopunu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mesta JKP "Higijena" Pančevo od 19.06.2019. godine
  • Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Kačarevo na životnu sredinu
  • Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije za magistralni vodovod Kačarevo - Banatsko Novo Selo na životnu sredinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex