Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 13 od 13.07.2017.)


  • KADROVSKI PLAN GRADSKE UPRAVE, GRADSKE SLUŽBE ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU, SLUŽBE INTERNE REVIZIJE GRADA PANČEVA, GRADSKOG PRAVOBRANILAŠTVA I STRUČNE SLUŽBE ZAŠTITNIKA GRAĐANA GRADA PANČEVA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PREDUZETNICIMA, MIKRO I MALIM PRAVNIM LICIMA - PRIVREDNIM SUBJEKTIMA SA TERITORIJE GRADA PANČEVA ZA NABAVKU MAŠINA I OPREME
  • ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA PANČEVA
  • ODLUKA O POSTAVLJANJU MANJIH MONTAŽNIH, POKRETNIH I DRUGIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE
  • ODLUKA O SPROVOĐENJU ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU DRŽAVNIH ORGANA, SISTEMU JAVNIH SLUŽBI, SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2015. GODINU
  • ODLUKA O USKLAĐIVANJU ODLUKE O ZADRŽAVANJU PRAVA I OBAVEZA OSNIVAČA NAD JAVNIM PREDUZEĆEM "URBANIZAM" PANČEVO KOJE JE NASTALO SPAJANJEM JP "URBANIZAM" PANČEVO, DRUŠTVENOG FONDA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I PUTEVA OPŠTINE PANČEVO I JP "STAN" PANČEVO SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("SL. GLASNIK RS" BR. 15/16)
  • ODLUKA O ZAŠTITI PARKA PRIRODE "PONJAVICA"
  • ODLUKA O ZAŠTITI SPOMENIKA PRIRODE "IVANOVAČKA ADA"
  • ODLUKA O ZAŠTITI SPOMENIKA PRIRODE "STABLO CRVENOLISNE BUKVE U OMOLJICI"


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex