Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 12 od 21.06.2019.)


 • Odluka o raspisivanju izbora za članove Saveta Mesne zajednice "Jabuka", Saveta Mesne zajednice "Mita Vukosavljev" Dolovo i Saveta Mesne zajednice "Omoljica"
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Komisije za sprovođenje izbora skupština mesnih zajednica na teritoriji grada Pančeva
 • Odluka o izmeni Poslovnika o radu Komisije za sprovođenje izbora članova skupština mesnih zajednica na teritoriji grada Pančeva
 • Odluka o izmeni Odluke o određivanju broja članova skupština mesnih zajednica na teritoriji grada Pančeva koji se biraju po biračkim mestima
 • Rešenje o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za članove Saveta Mesne zajednice "Jabuka", Saveta Mesne zajednice "Mita Vukosavljev" Dolovo i Saveta Mesne zajednice "Omoljica" raspisanih za 14. jul 2019. godine
 • Rešenje o obrazovanju Tima za izradu Nacrta strategije razvoja socijalne zaštite grada Pančeva 2020-2027. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Javnog komunalnog preduzeća "Zelenilo" Pančevo od 20.05.2019. godine
 • Rešenje o prestanku važenja Rešenja o obrazovanju Komisije za stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja porodičnih domaćinstava interno raseljenih lica koja imaju prebivalište/boravište na teritoriji grada Pančeva kroz nabavku paketa građevinskog materijala
 • Rešenje o prestanku važenja Rešenja o obrazovanju Komisije za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica kroz kupovinu seoskih kuća sa okućnicom
 • Akcioni plan grada Pančeva u oblasti prevencije, suzbijanja i otklanjanja posledica trgovine ljudima za period 2019. - 2020.
 • Akcioni plan 2019. - 2020.
 • Izmene Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje grada Pančeva za 2019. godinu
 • Odluka o obrazovanju Konkursne komisije za izbor načelnika Gradske uprave grada Pančeva
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskoj službi za Budžetsku inspekciju, Službi interne revizije grada Pančeva, Gradskom pravobranilaštvu i Stručnoj službi Zaštitnika građana grada Pančeva
 • Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju Tima za reviziju Plana kapitalnih investicija, infrastrukturnog opremanja i investicionog održavanja grada Pančeva 2015-2017.
 • Izmene Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Pančeva za 2019. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex