Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Pančeva

(broj 11 od 27.04.2018.)


  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE GRADA PANČEVA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 17/2017, 29/2017, 4/2018 i 11/2018)
  • ODLUKA O PRAVU NA NAKNADU DELA TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 11/2018)
  • ODLUKA O UREĐENJU SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 19/2017, 24/2017, 4/2018 i 11/2018)
  • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE I UDRUŽIVANJU SA GRADOVIMA I OPŠTINAMA U SLIVU GORNJI DUNAV - LEVE PRITOKE - BANATSKI VODOTOCI ("Sl. list grada Pančeva", br. 11/2018)
  • PROGRAM UNAPREĐENJA SOCIJALNE ZAŠTITE GRADA PANČEVA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 11/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex