Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 9/2021 od 12.03.2021.)


 • Odluka o izmenama i dopunama Prostornog plana Grada Novog Sada (lokalitet radne zone u Kaću)
 • Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije Sremske Kamenice sa okruženjem (zbog promene širine koridora dalekovoda 110 kV)
 • Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenih mesta Ledinci i Stari Ledinci (zbog promene širine koridora dalekovoda 110 kV)
 • Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije blokova između ulica Novosadskog sajma, Mičurinove, Bulevara kralja Petra I i Branimira Ćosića u Novom Sadu (lokalitet DES i drugi)
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Kać (lokalitet u Ulici kralja Petra I br.1)
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije područja stanovanja "Sajlovo" u Novom Sadu
 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o uređenju Grada Novog Sada
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada
 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju nepokretnostima u javnoj svojini Grada Novog Sada
 • Odluka o određivanju organa nadležnog za davanje saglasnosti u postupku ozakonjenja objekata izgrađenih na površinama javne namene na teritoriji Grada Novog Sada
 • Odluka o izmenama Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća "Gradsko zelenilo" Novi Sad za 2021. godinu
 • Odluka o Programu stambene podrške kupovinom stana u javnoj svojini Grada Novog Sada u Novom Sadu u ulici Momčila Tapavice bb, lamela 6
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" Novi Sad sa tekstom Javnog konkursa
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća "Gradsko zelenilo" Novi Sad sa tekstom Javnog konkursa
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad sa tekstom Javnog konkursa
 • Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Grad Novi Sad za 2021. godinu
 • Deklaracija o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u Gradu Novom Sadu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Gradsko zelenilo" Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog odluke o povećanju rezervi Javnog komunalnog preduzeća "Tržnica" Novi Sad
 • Rešenje a o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Pozorišta mladih, Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada i imenovanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada
 • Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Novog Sada
 • Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Novog Sada


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex