Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 9 od 06.03.2019.)


 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU DODELE SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA PROGRAME I PROJEKTE IZ OBLASTI ZDRAVSTVA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 9/2012, 3/2014, 27/2014 i 9/2019)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM USLOVIMA ZA POSTAVLJANJE BILBORDA I DRUGOG SREDSTVA ZA OGLAŠAVANJE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 9/2019)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM USLOVIMA ZA POSTAVLJANJE SREDSTVA ZA OGLAŠAVANJE NA FASADI, KROVU I DRUGIM POVRŠINAMA ZGRADE I ZA ISTICANJE FIRME NA POSLOVNOM PROSTORU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 9/2019)
 • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ NOVI SAD ZA 2019. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 9/2019)
 • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA NOVI SAD ZA 2019. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 9/2019)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2019. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 9/2019)
 • PROGRAM UNAPREĐENJA SOCIJALNE ZAŠTITE GRADA NOVOG SADA U 2019. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2019 i 9/2019)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U BLOKU OMEĐENOM OKRUGIĆEVOM ULICOM, ULICOM BOŽIDARA ADŽIJE I ULICOM MARINA DRŽIĆA U PETROVARADINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 9/2019)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI BERISLAVA BERIĆA BR. 12 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 9/2019)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI JANKA ČMELIKA BR. 46 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 9/2019)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU POSEBNIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 9/2019)
 • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD NOVI SAD ZA 2019. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 9/2019)

Gradsko veće

 • Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za postavljanje bilborda i drugog sredstva za oglašavanje
 • Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za postavljanje sredstva za oglašavanje na fasadi, krovu i drugim površinama zgrade i za isticanje firme na poslovnom prostoru
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku dodele sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za programe i projekte iz oblasti zdravstva
 • Program investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad za 2019. godinu
 • Program investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o odobravanju posebnih programa za dodelu slobodnih termina organizacijama u oblasti sporta za treniranje i obavljanje drugih sportskih aktivnosti u salama i dvoranama Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad, hali sportskog centra "Slana bara", hali Futog i hali Sportskog centra "Petrovaradin" za 2019. godinu
 • Rešenje o izmeni Programa unapređenja socijalne zaštite Grada Novog Sada u 2019. godini
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika direktora Direkcije za robne rezerve (Goran Marinković)
 • Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za ustanove kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad za 2019. godinu

Gradonačelnik

 • Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2019. godinu
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Radne grupe za koordinaciju aktivnosti organa Grada Novog Sada na izgradnji Regionalnog centra za upravljanje otpadom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o broju i strukturi izvršilaca za realizaciju Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove "Radosno detinjstvo" Novi Sad za radnu 2018/2019. godinu
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o davanju saglasnosti da se sredstva obezbeđena Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2019. godinu rasporede iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine Gradskoj upravi za privredu
 • Rešenje o davanju saglasnosti da se sredstva obezbeđena Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2019. godinu rasporede iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine Gradskoj upravi za privredu
 • Rešenje o davanju saglasnosti da se sredstva obezbeđena Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2019. godinu rasporede iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine Gradskoj upravi za privredu
 • Rešenje o razrešenju dužnosti šefa Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj u Službi izvršnih organa Grada Novog Sada (mr Goran Sečujski)

Gradska uprava za saobraćaj i puteve

 • Rešenje o određivanju posebnih parkirališta na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Ulici Janka Čmelika br. 46 u Novom Sadu
 • Rešenje o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnom parkiralištu u Ulici Berislava Berića br. 12 u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne signalizacije na Bulevaru patrijarha Pavla u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja u bloku omeđenom Okrugićevom ulicom, Ulicom Božidara Adžije i Ulicom Marina Držića u Petrovaradinu
 • Rešenje o postavljanju usporivača brzine, saobraćajne signalizacije i saobraćajne opreme u Ulici ribnjak gornji put u Petrovaradinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex