Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 8 od 02.03.2018.)


  • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPOMENIKA PRIRODE "PARK INSTITUTA U SREMSKOJ KAMENICI" ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 8/2018)
  • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI CENTRA ZA SOCIJALNI RAD GRADA NOVOG SADA ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 8/2018)
  • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I TEKUĆEG ODRŽAVANJA DOMA ZDRAVLJA "NOVI SAD" NOVI SAD ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 8/2018)
  • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA NOVI SAD ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 8/2018)
  • PROGRAM UNAPREĐENJA SOCIJALNE ZAŠTITE GRADA NOVOG SADA U 2018. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2018 i 8/2018)
  • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U ULICI MILANA SAVIĆA I ULICI MIŠE DIMITRIJEVIĆA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 8/2018)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU KOMISIJE ZA KOORDINACIJU INSPEKCIJSKOG NADZORA NAD POSLOVIMA IZ IZVORNE NADLEŽNOSTI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 22/2016, 69/2016, 7/2018 i 8/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU POSEBNIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 8/2018)
  • REŠENJE O UKIDANJU DVA PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA BULEVARU EVROPE U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 8/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex