Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 7/2021 od 18.02.2021.)


 • Program realizacije Projekta "Novi Sad - grad mladih, Srbija - zemlja mladih" u 2021. godini
 • Program realizacije Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za period 2019 - 2022. godine u 2021. godini
 • Program investicionih aktivnosti ustanova socijalne zaštite za 2021. godinu
 • Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za Predškolsku ustanovu "Radosno detinjstvo" Novi Sad za 2021. godinu
 • Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za osnovne škole za 2021. godinu
 • Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za srednje škole za 2021. godinu
 • Rešenje o razrešenju dužnosti v.d. načelnika Gradske uprave za finansije (Jovanović Rade)
 • Rešenje o razrešenju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za finansije (Prpa Slobodan)
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za finansije (Prpa Slobodan)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za finansije (Ćorović Nataša)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za privredu (Smiljana Kočić)
 • Rešenje o postavljenju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za obrazovanje (Nikola Krstić)
 • Rešenje o razrešenju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za obrazovanje (Srđan Jakovljev)
 • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za zapošljavanje Grada Novog Sada
 • Rešenje o promeni naziva za izvor finansiranja u Odluci o budžetu Grada Novog Sada za 2021. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju posebnih parkirališta na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju posebnih parkirališta u Mičurinovoj ulici u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja u delu Ulice Koste Abraševića u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja u delu Ulice vojvode Bojovića i delu Ulice vojvode Putnika u Veterniku
 • Rešenje o izmeni režima saobraćaja u delu Ulice Jovana Hranilovića u Novom Sadu
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne signalizacije za svetlosno označavanje pešačkih prelaza na teritoriji Grada Novog Sada
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne signalizacije u Ulici malokamenički put u Sremskoj Kamenici
 • Rešenje o postavljanju stubića u Ulici Branislava Nušića u Novom Sadu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex