Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 7 od 20.02.2019.)


  • AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA GRADA NOVOG SADA ZA 2019. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2019 i 7/2019)
  • LOKALNI AKCIONI PLAN POLITIKE ZA MLADE GRADA NOVOG SADA ZA PERIOD 2019 - 2022. GODINE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2019)
  • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA 2019. GODINU KOJE SPROVODI GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2019)
  • ODLUKA O UREĐENJU GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 67/2017 i 7/2019)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex