Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 68 od 29.12.2017.)


  • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP NEPOKRETNOSTI NA KOJIMA PRAVO KORIŠĆENJA IMA PREDŠKOLSKA USTANOVA I OSNOVNA ŠKOLA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 57/2014, 69/2014, 30/2015, 44/2015, 81/2016 i 68/2017)
  • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 69/2014, 55/2015, 60/2015, 74/2016 i 68/2017)
  • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 56/2012, 69/2013, 21/2014 - rešenje o usklađivanju din. izn. , 33/2014, 35/2014 - ispr., 47/2014 - rešenje o usklađivanju din. izn., 69/2014, 74/2016, 21/2017 i 68/2017)
  • ODLUKA O OBAVLJANJU KOMUNALNE DELATNOSTI UPRAVLJANJE GROBLJIMA I POGREBNE USLUGE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 34/2013, 13/2014, 47/2016 i 68/2017)
  • ODLUKA O OBEZBEĐIVANJU PREVOZA UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE, PREVOZA SMEŠTAJA I ISHRANE DECE I UČENIKA SA SMETNJAMA U RAZVOJU I INVALIDITETOM, PREVOZA DECE RADI POHAĐANJA PRIPREMNOG PREDŠKOLSKOG PROGRAMA I UČEŠĆA UČENIKA NA TAKMIČENJIMA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 63/2015, 47/2016, 32/2017, 35/2017 - ispr. i 68/2017)
  • ODLUKA O PRAVIMA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 68/2017)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KRITERIJUMA ZA UMANJENJE OBAVEZA PLAĆANJA KOMUNALNIH USLUGA PORODICAMA SA TROJE I VIŠE DECE U 2018. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 68/2017)
  • STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 64/2015 i 68/2017)
  • UPUTSTVO ZA IZVRŠENJE BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 10/2015, 14/2015 - ispr., 24/2015, 64/2015, 56/2016, 16/2017 i 68/2017)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex