Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 66 od 27.12.2017.)


  • KADROVSKI PLAN GRADSKIH UPRAVA, POSEBNIH ORGANIZACIJA I SLUŽBI GRADA NOVOG SADA ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 66/2017)
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA NOVOG SADA ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 66/2017)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex